Slott i Norge

Norges kändaste slott är utan tvekan det Kungliga slottet i Oslo. Det var år 1825 som dåvarande kunden Karl XIV Johan lät börja uppföra slottet och han ska själv ha utsett platsen där det skulle byggas. Arbetet med slottet drog dock ut på tiden och stod under ett par år helt still då pengarna var slut. Slottets skelett stod klart år 1836 och var då mindre än man först hade planerat. Ytterligare några år senare färdigställdes inredningsarbetet och slottet kunde börja användas. Karl Johan fick dock aldrig möjlighet att se det färdiga slottet då han dog innan det var färdigställt. Sonen Oscar tog över tronen och det sköts då till mer pengar för att utvidga slottets flyglar då byggnaden ansågs vara för liten för hans familj. Numera huserar här HM Kung Harald V och HM Drottning Sonja.

Ett annat känt slott i Norge är Akershus fästning som också det ligger i Oslo. Man gissar att fästningen började byggas på 1290-talet men något exakt årtal har man inte. Fästningen hade en stor betydelse under Kalmarunionen och har efter det belägrats av olika kungar och adelsmän.

På 1600-talet gick fästningen från att vara en medeltidsborg till ett renässansslott och dess vikt som fästning blev därmed tyngre. Under 1800-talet användes fästningen som bland annat fängelse och det var också här som riksarkivet huserade under några år. Under andra världskriget var fästningen också en avrättningsplats där sammanlagt 42 norrmän avrättades av tyskar.

På Askershus ligger också Haakon VII och hustru Maud begravna. Askershus har också varit inspelningsplats för olika filmer.

Kristianstens fästning är en annan välkänd fästningsbyggnad som är belägen i norska Trondheim. Bygget av fästningen påbörjades år 1682 och tog två år att färdigställa. Efter andra världskriget fungerade fästningen som avrättningsplats för norska krigsförbrytare. År 1816 lade Karl XIV Johan ner fästningen och fram till 1940 var dess enda funktion att med hjälp av kanonerna varna Trondheimsborna vid bränder. Mellan år 1941 och 1945, alltså under andra världskriget, fungerade platsen återigen som avrättningsplats för ett 30-tal norska motståndsmän. Efter andra världskriget tog slut har fästningen varit ett välbesökt museum vilket renoverades 1997 i samband med stadens 1000-årsjubileum. Fästningen har minst sagt en mörk historia bakom sig men fungerar numera som ett turistmål för Trondheim.