Slott, villa eller torp: försäkra din bostad

Det är viktigt att försäkra bostaden och fritidshuset. Då kan du känna dig trygg ifall något händer. Hitta den villaförsäkring som passar just ditt hem.

Försäkra bostaden

Hela 98 procent av alla svenskar försäkrar sin bostad. Det spelar ingen roll om du har ett slott, en vacker herrgård, bostadsrätt, villa eller bor i en liten stuga på landet, du bör skaffa en försäkring så att du klarar både översvämningar och stormar. En bra villaförsäkring täcker både vattenskador, brand och träd som faller över altantaket. Händelser som verkligen blir ekonomiskt kännbara utan försäkring. Du får också hjälp med skadedjursbekämpning, om pannan går sönder eller om det händer någonting med elen eller avloppet. Om du inte har en försäkring ska du naturligtvis skaffa en. Är det däremot så att du har en villaförsäkring kan det ändå vara klokt att se över den. Du kan spara tusenlappar på att byta bostadsförsäkring om du inte är nöjd. Hitta din försäkring på Villaförsakring.se som guidar dig rätt mellan villaförsäkring, hemförsäkring och villahemförsäkring.

Slott och herrgårdar

Om du har en större bostad, som ett slott, en herrgård eller en stor lantgård, är det oerhört viktigt att du både försäkrar byggnaderna och arbetar förebyggande för att undvika problem. De flesta personer som har slott eller stora gårdar driver gårdarna som företag. Som lantbruk, hotell eller konferensverksamhet. Tänk då på att både försäkra själva bostadsdelen och allting som har med företaget att göra. Om du har ett slott eller en herrgård där du hyr ut bostäder så kan det vara klokt att du försäkrar dig om att dina hyresgäster också har en hemförsäkring. Om du hyr ut en bostad är det smart att ha en villaförsäkring som också ger ersättning för extra boenden.

Förebygg problem

Alla husägare bör förebygga problem. Även om du får ut på försäkringen om ett träd faller över huset, så är det ändå besvärligt när sådant sker. Det är klokt att återkommande se över sin gård och trädgård. Har du träd som står för nära huset? Stora träd som håller på att murkna? Titta även på träd som är lite längre ifrån din bostad. Det kan vara mycket besvärligt om ett stort träd faller över gårdsplanen eller på vägen in till gården under en kraftig höststorm. Särskilt om något akut händer och ni behöver åka iväg med bilen. Det är också klokt att kontinuerligt kontrollera lukt i både källare och vind. Håller det på att börja mögla någonstans? Kommer det in mycket väta i källaren? Om det kommer in mycket fukt i källaren kan det vara klokt att se över dräneringen. Var det länge sedan elledningarna byttes ut? Gamla elledningar är en brandrisk. Se till att alla elledningar är moderna och att de fungerar som de ska.