Slott i Danmark

I Danmark finns det flera vackra slott att besöka. Fredensborgs slott är ett av de kungliga slotten som är beläget i just Fredensborg. Slottet byggdes för Fredrik IV av Danmark 1719 och skulle då fungera som jaktslott. Tre år senare kunde slottets huvudbyggnad invigas och ytterligare fyra år senare invigdes den tillhörande kyrkan. Under 1700-talet byggdes nya flyglar till. Efter drottning Juliana Marias död beboddes inte slottet på flera år. Men på 1860-talet började det användas igen av Kristian IX av Danmark och idag huserar drottning Margrete II slottet några månader varje år.

Skandinaviens största renässansslott hittar man i Danmark, närmare bestämt på Nordsjälland strax utanför Köpenhamn, vid namn Frederiksborgs slott. Slottet är unikt på flera sätt, bland annat på dess uppförande där det är byggt på tre holmar i Frederiksborgsjön. Under 1700-talet anlades slottets park av byggmästaren Johan Coernelius Krieger och parken är en av Danmarks finaste slottsparker.

År 1859 drabbades slottet av en stor brand som nästintill totalförstörde byggnaden. Återuppbyggnaden tog genast vid och 1864 kunde man återinviga slottskyrkan och 1875 även flyglarna.

År 1893 öppnade här ett danskt historiskt museum som än idag finns, Nationalhistoriska museet.

Gammel Estrup är ett slott som ligger på Jyllands östkust. Slottet har blivit känt genom att riksrådet Eske Brock byggde om och moderniserade byggnaden. Eske var unik i och med att han skrev dagbok och han var en av dåtidens rikaste män. Genom hans dagböcker har man fått en unik inblick i historiens vardagliga liv på Kristian IV:s tid. Borgen har varit i samma släkt i över 600 år och hela tiden ärvts. Numera bedrivs här ett museum.

Kronborgs slott är ett annat känt slott i Danmark. Slottet har blivit känt genom att teaterpjäsen “Hamlet” av William Shakespeare utspelades där. Slottet är idag en viktig kulturhistorisk sevärdhet och har under lång tid varit öppet för allmänheten. Här finns också delar av Handels- och Sjöfartsmuseet och dessutom använder det Danska kungahuset fortfarande slottet vid vissa representativa arrangemang. Det är även från Kronborgs slott som man skjuter salut vid kungliga märkesdagar. Slottet är beläget strax utanför Helsingör och har en historia som sträcker sig så långt bak som till 1420-talet då slottet började ta form. Från början var det en borg som användes av militären och utvecklades sedan på 1500-talet till ett renässansslott med sina mäktiga torn. På 1600-talet drabbades slottet av en brand där mycket förstördes. Efter det jobbade man länge med att återställa slottet.