Slott i Finland

I Finland finns det flera spännande och välbevarade slottsbyggnader.

Bland annat finns där Åbo slott som från början var ett kastell för den svenska kungens soldater när det uppfördes cirka år 1280. Med åren förvandlades kastellet till en stor försvarsborg.

På 1500-talet lät Gustav Vasa påbörja en omfattande ombyggnad av försvarsborgen som då förvandlades till ett renässansslott. Senare bodde vasasonen Johan där tillsammans med sin fru. Johan fortsatte med flera omfattande ombyggnationer.

Efter en brand i början på 1700-talet restaurerades inte slottet och började istället att användas som länsfängelse. Numera finns Åbo stads historiska museum på slottet sedan år 1881. Stora delar av slottet förstördes under andra världskriget men har därefter restaurerats och återställts.

Ett annat intressant slott är Tavastehus slott. Det byggdes ursprungligen som ett lägerkastell på 1200-talet men byggdes under medeltiden om till bostad för slottsherren. På Gustav Vasas tid blev Tavastehus centrum för landets administration och det var därifrån man bland annat drev in skatter.

Mellan år 1837-1972 använde man slottet som fängelse. Numera är Tavastehus slott ett historiskt minnesmärke.

Sedan finns så klart Presidentens slott som är beläget centralt i den finska huvudstaden Helsingfors. Byggnaden började ta form år 1814 och var från början tänkt att användas i en kombination som handelshus, hyresbostäder och privatbostad för släkten Heidenstrauch. År 1837 köpte finska senaten byggnaden som då förvandlades till ett kejserligt residens.

Byggnaden fungerade som ett krigssjukhus under det första världskriget och som högkvarter för ryska soldat- och arbetarrådets exekutiva kommitté under den ryska revolutionen. De tyska och finska trupperna använde byggnaden under inbördeskriget år 1918 och det var efter det som palatset äntligen blev slott för Finlands kung men statsskicket ändrades och det blev istället presidentens residens.

Presidentens slott har cirka 100 rum fördelat på tre våningar. På första våningen finns allt från personalens arbetsrum, presidentens kansli, kök och bastu. Den andra våningen är avsatt för representation. Den tredje våningen är presidentens egen privata våning. Den ytan som är helt privat är i storlek på tre rum och kök.

På slottet finns en mängd konstverk av kända finska konstnärer, möbler i empirstil och nyrokoko.

Presidentens slott har minst sagt en spännande historia bakom sig.

Ett annat slott, eller egentligen borg, är Sveaborg. Sveaborg är en av världens största sjöfästningar och är beläget utanför huvudstaden Helsingfors och började byggas under Sveriges tid. Slottet finns med på Unescos världsarvslista och är en stor turistattraktion som besöks av hundratusentals turister varje år. Här finns även Sjökrigsskolan. Det är inte bara turister som tycker om att besöka fästningen, utan även den inhemska befolkningen gillar att ta del av naturen runt omkring. Här finns fina möjligheter till egen picknick men också caféer och uteserveringar att njuta av.