Slott på Åland

På den finska ön Åland finns Kastelholms slott som numera är en välbevarad slottsruin som också är Ålands enda medeltida borg. Slottet har en lång och spännande historia som börjar redan på slutet av 1300-talet då det började byggas. Kastelholm var Ålands centrum när det var ett självständigt förvaltningsområde. Sedan dess har en rad stora händelser ägt rum på slottet. Slottet var bland annat involverat i den politiska konflikten Engelbrektsupproret 1434 och år 1507 intog kaptenen Sören Norby slottet.

Det har efter det varit ett kungligt jaktslott under Gustav Vasas tid. Gustav lät också bygga ut slottet ytterligare. Vasasonen Johan vistades också på slottet under några år och höll då sin bror Erik XIV och hans hustru fängslade på slottet. 1500-talet var minst sagt ett händelserikt århundrade för slottet och dess historia.

Under 1600-talet genomgick slottet en rad förändringar med utbyggnationer och ombyggnationer. Men år 1745 rasade en brand på slottet där nästan hela byggnaden förstördes. Därefter har man försökt restaurera slottet och bevara det så mycket som möjligt och numera är det ett populärt besöksmål i form av ett museum för dem som kommer till Åland.