Slottens spännande historia

Slott är kanske de mest fascinerande och spännande byggnader, ofta med en dramatisk bakgrundshistoria. Landet med flest slott och borgar i världen är Tyskland med 25 000. Det är knappast en slump att Tyskland är landet med flest slott och borgar i världen, eftersom landet under långa perioder varit indelat i många konkurrerande feodala stater och furstendömen. Dessa instabila och osäkra tider motiverade därmed byggandet av mycket försvar och befästade slott. Läs mer om det tyska slott, exempelvis Neuschwanstein som varit inspiration till en välkänd Disneyfilm. Numera uppfyller slott mestadels fredliga och harmlösa syften, från att vara en bostad för kung, drottning eller annan högt uppsatt personlighet, till att vara en öppen plats för allmänheten med museum eller underhållning.

Krig, belägringar och utdragna fejder är naturligtvis ett mindre problem idag för slott. Dock uppstår nya utmaningar som exempelvis bevaringsarbete, restaurering, samt vad som är viktigast när du väljer elavtal eftersom ett slott på flera tusen kvadratmeter slukar mycket el. Stockholms slott är ett exempel på denna typ av historiska omvandling: från att vara belägrat av trupper från det mäktigare grannlandet Danmark till att vara Nordens mest besökta slott i ett land med 200 år av fred. I Norden finns en stor mängd slott, varav de tre största i rangordning är Stockholms slott, Christiansborgs slott och Frederiksborgs slott. De två sistnämnda ligger i Danmark.